Aby jste se mohli stát naším členem, musíte se nejdříve stát čekatelem. To obnáší následující:

  • podat vyplněnou přihlášku čekatele členství vedení ZBKPK
  • zaplatit čekatelský příspěvek
  • mít se svým psem splněnu alespoň jednu základní zkouška ze sportovní nebo záchranné kynologie (např. ZOP, ZPU1, ZZZ, RH-V, atp.)

Čekatel:

  • nemá práva člena ZBKPK a nemůže být čekatelem v jiné ZBK,
  • nemá právo nosit uniformu ani znaky ZBKPK nebo SZBK ČR,
  • má právo účastnit se akcí ZBKPK,
  • má právo účastnit se členské schůze bez hlasu rozhodujícího (nemůže na členské schůzi hlasovat).

O přijetí čekatele za člena svazu rozhoduje členská schůze ZBKPK na návrh vedení ZBKPK na základě písemné přihlášky a splnění podmínek pro čekatele.

Podmínky, které musí čekatel splnit, aby mohl požádat o členství v ZBKPK:

  • alespoň rok čekatelství v ZBKPK,
  • aktivní účast alespoň na 9-ti akcích pořádaných ZBKPK,
  • alespoň jedna pomoc při pořádání zkoušek.