Kdo jsme?

  • Jsme nezisková organizace.
  • Jsme zapsaný spolek, v němž si všichni členové hradí výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků.
  • Jsme pobočným spolkem Svazu záchranných brigád kynologů ČR , který je začleněn do Integrovaného záchranného systému (IZS) ČR.

Čím se zabýváme?

  • Výchovou a výcvikem psů.
  • V rámci své hlavní činnosti provádíme výcvik záchranných psů, specializovaný na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.
  • Pořádáme zkoušky dle národního řádu SZBK ČR a dle mezinárodního řádu IPO-R.

Kde a kdy cvičíme?

  • Výcviky plánujeme dopředu. Kdy a kde se bude výcvik konat se dozvíte v Kalendáři akcí.
  • Několikrát do roka pořádáme vícedenní soustředění. 
  • Pokud máte zájem si s námi zacvičit nebo se podívat jak takový výcvik probíhá, informujete se u naší výcvikářky Zuzky Markové.